0291-2728042/43 | 8696969849 dpsjdh@gmail.com
Announcements : DELHI PUBLIC SCHOOL PALI ROAD JODHPUR
House Distribution @ DPS Pali Raod, Jodhpur
AGNI HOUSE
House Masters - MR KISHAN SINGH RAWAL (INCHARGE SENIOR), MR SHAHABUDDIN KHAN (INCHARGE MIDDLE), MS ANJU GOSWAMI (INCHARGE JUNIOR), MS SHIBANI CHOUDHARY, MS BHAWANI SINGH RATHORE, MS NAMITA PUROHIT, MS SAROJ SAINI, MR DEVENDRA VYAS
SURYA HOUSE
House Masters - MR HARISH VAISHNAV (INCHARGE SENIOR), MS SNEHA DABRA (INCHARGE MIDDLE), MS NEELAM ARORA (INCHARGE JUNIOR), MS PRAGATI KASHYAP, MS BHAWNA CHOUDHARY, MR VINAY MATHUR, KANCHAN DADHICH, MR VIKAS SHARMA
VARUN HOUSE
House Masters - MR MUDDASAR ANSARI (INCHARGE SENIOR), MS SUNITA VYAS (INCHARGE MIDDLE), MS RUBINA ANSARI (INCHARGE JUNIOR), MR PREM PRAKASH GAUR, MS NIHARIKA KHICHI, MR RAJVEER SINGH, MS GRISHMALATA, MS ARADHANA ISSAR
PRITHVI HOSE
House Masters - MR MANOJ SINGH (INCHARGE SENIOR), MS ANURADHA SHARMA (INCHARGE MIDDLE), MR MANISH LALWANI (INCHARGE JUNIOR), MR SURENDRA BORA, MR MANISH SHARMA, MS SHEETAL JAVALGEKAR, MS RASHMI
NEER HOUSE
House Masters - MS ABHISHWETA KHETANI (INCHARGE SENIOR), MR BHARAT JOSHI (INCHARGE MIDDLE), MS POOJA RAJAWAT (INCHARGE JUNIOR), MR RISHIKANT SHARMA, MS BHAWNA SHARMA, MS GARIMA RATHORE, MS PRIYA VYAS, MR DEVENDRA CHOUHAN
VYOM HOUSE
House Masters - MR NAEEMUDDIN (INCHARGE SENIOR), MS MANINDER CHEEMA (INCHARGE MIDDLE), MS MEENAKSHI KANWAR (INCHARGE JUNIOR), MR RAHUL SOLANKI, MS ANUPAMA AGRAWAL, MS ROLI AWASTHI, MS PREETI BHOJWANI, MS SHOBHA SHARMA